Slikarska razstava okno v svet

OKNO V SVET 2007

Na razstavi bodo predstavljena dela mladih obetavnih umetnikov, ki so letos sodelovali na 3. izvedbi likovnega natečaja Okno v svet. Ob njihovih delih bodo predstavljeni na ogled tudi novi nakupi za umetniško zbirko družbe KB1909, in sicer vrsta risb vsestranskega umetnika Milka Bambiča (1905-1991), pomembnega predstavnika generacije slovenske likovne avantgarde med obema vojnama ter sploh ene osrednjih osebnosti kulturne zgodovine 20. stoletja na Primorskem. Med novimi nakupi najdemo tudi grafično mapo slikarske skupine Grupa U, ki so jo sestavljali Robert Kozman, Deziderij Švara, Franko Vecchiet, Franko Volk, Boris Zuljan in Edi Žerjal.

slikarska razstava
Razstavljal je tudi NEJČ SLAPAR in sicer razstavo z naslovom Čas črnobelih dni
Datum: od 11.4.2007 do 19.5.2007
Slike, objekti, grafike, fotografije in vizualna poezija 1971 – 2007
Čas črnobelih dni

Slikarstvo
Kadar od blizu te prime priroda s svetlobo in senco obenem…
ali nekaj besed o vizualni poeziji Nejča Slaparja
Enega najzgodnejąih primerov Slaparjevega poseganja v svet črkovnih sestavov pomenijo njegove, na opartističen način koncipirane figuralne kompozicije, ki jih je razstavil v Kranju leta 1973. Vprašanje, kako naj bi se v skupnem nastopu predstavili grafika in poezija, je našlo odgovor na razstavi Grafični prostor poezije v Prešernovi hiši v Kranju. Literarni del razstave je pripravil pesnik France Pibernik, grafičnega pa slikar Nejč Slapar. Pisana beseda in na opartističen način obdelana grafična ploskev sta se to pot prvič povezali v enotno kompozicijsko zasnovo.


Studio Signum
Skupina Studio Signum je bila ustanovljena leta 1977 v Kranju. Njeni pobudniki in ustanovitelji so bili Živko Kladnik, Nejč Slapar in Franci Zagoričnik. V skupini so pripravljali skupne projekte ali samostojne projekte posameznih članov skupine. Sodelovali so tudi v mednarodnem umetniškem gibanju Westeast, ki ga je ustanovil Franci Zagoričnik. V dejavnosti skupine so se vključevali tudi zunanji sodelavci. Dogodke so fotografsko in filmsko dokumentirali. Zlasti filmi so redek tovrsten dokument o drugi slovenski avantgardi v dvajsetem stoletju. Ob razstavah so izdajali kataloge in ob otvoritvah razstav so izvajali tudi performanse. Skupina je s predstavitvijo projekta Abeceda v Benetkah dosegla tudi mednarodno priznanje. Svoje projekte so člani Studia Signum ustvarjali in prikazovali v urbanih in naravnih okoljih. Bistveni urbani skupinski projekti skupine so bili Krajnski grafiti, Reąki grafiti (Trsat nad Reko, Korzo na Reki ) in projekt ABC – Abeceda. Bohinjski grafiti so bili izvedeni v naravnem okolju Bohinja, v bližini slapa Savica.


Kadar od blizu te prime priroda s svetlobo in senco obenem…
ali nekaj besed o vizualni poeziji Nejča Slaparja
Nejč Slapar je ustvarjalec, katerega likovna raziskovanja značilno zaznamujejo tudi dela t. i. vizualne poezije. V odkrivanje novih umetniąkih izrazov, ki jih spodbuja vizualnopoetična praksa, vstopa na samosvoj način: bolj kot iskanje novih oblik in pomenov v smislu konkretističnega razgrajevanja jezika in preoblikovanja sporočila v smeri vizualnega ga kot grafika privlači združevanje »pravih«, klasičnih (linija, ploskev) in »nepravih«, privzetih likovnih elementov (črka) v čim bolj učinkovito kompozicijo. Pisava ga zanima le toliko, kolikor lahko učinkuje kot znak, kot čista oblika, ki zaznamuje strukturo oz. soustvari videz posameznega dela.